Avís Legal

Article

Avís legal

 

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

 El present avís legal regula l’ús de la plana web www.icatarragona.com (en endavant, LA WEB), de la qual és titular l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).
La navegació per la plana web d’EL PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir algunes modificacions. 
L’usuari s’obliga a fer ús correcte de la plana web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant del PROPIETARI DE LA WEB o amb tercers, de qualsevol dany i perjudici que pugui causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. 


1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

 El PROPIETARI DE LA WEB, d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i informa el següent:
La denominació social és: IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA.
El seu CIF/NIF/NIE és: Q-4363001A.
El seu domicili social rau a: C/ ENRIC D’OSSO 2ª PLANTA. 43005 TARRAGONA.
Inscrita en el Registre de Col·legis Professionals per Resolució JUS/1359/2010 de 15 d’abril.
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Tlf: 977212360.
Fax: 977240650.
Email: secretaria@icatarragona.com.
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzen mitjançant el correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ ACCÉS I UTILITZACIÓ

 La plana web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels Serveis oferts a la web a la prèvia complementació del corresponent formulari. L’accés a determinats serveis són exclusius pels nostres col·legiats o personal laboral, pel que s’exigeix el registre previ i l’acceptació de les condicions d’ús.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de tots aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. 
L’usuari es compromet expressament a fer ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emplenar-los, entre d’altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia al terrorisme o, en general, contraris a la llei o l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, trencar, interrompre o generar erros o danys en documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics mitjançant els quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure informació. 
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer. 
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altre forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a excepció que es compti amb la autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès. 
g) Recercar dades amb la finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense prèvia sol·licitud o consentiment. 

Tots els continguts de la plana web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els DOCUMENTS DE SEGURETAT LOPD DE: L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA més enllà de l’estrictament necessari per l’ús correcte de la web. 
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquesta plana web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap explotació. 
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareguin al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos. 
La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. 
L’establiment d’un híper enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari de la plana web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un híper enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’híper enllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici de la nostra plana web, així mateix, haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.
El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li dóna als materials exposats a disposició en aquesta plana web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objecte específic.
El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permeti l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivades de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que ofereixi.
b) La presència de virus o d’altres elements en continguts que puguin produir-se alteracions en sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte de la web. En particular, i a mode exemplificatiu: El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. 

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareguin en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres Fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereixi aquesta plana web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la vista als mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’híper vincles per part de tercers.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

 
Quan precisem obtenir informació per part seva, sempre sol·licitarem que ens proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades cercades mitjançant els formularis de recollida de dades de la plana web o altres vies seran sempre incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit al Registre General de Protecció de Ddes de l’Agència espanyola de Protecció de Dades, de la qual és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitades, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposi la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA cancel·larà o rectificarà les dades qual resultin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la del lloc web o dels serveis que ofereixi.
b) La presència de virus o d’altres elements en continguts que puguin produir-se alteracions en sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte de la web. En particular, i a mode exemplificatiu: El PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. 

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareguin en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres Fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereixi aquesta plana web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la vista als mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’híper vincles per part de tercers.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

 
L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ICATARRAGONA, mostrant així interès en la informació que es publiqui a la Xarxa. A l’hora d’unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment pel tractament d’aquelles dades personals publicats al seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la privacitat.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels que disposi i que puguin ser exercitats en el domicili social de l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA, situat al C/ENRIC D’OSSO 1 2ª PLANTA – 43005 TARRAGONA, d’acord amb la LOPD, ja que s’ha de tenir en compte els següents matisos:
ACCÉS. Es definità per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils d’usuaris. 
RECTIFICACIÓ. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota control de ICATARRAGONA, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercitar-se davant de la Xarxa Social.
CANCELACIÓ I/O OPOSICIÓ. Com en el cas anterior, només podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota control d’ICATARRAGONA, com per exemple deixar d’estar unit al perfil. 
ICATARRAGONA, realitzarà les següents actuacions:
Accés a la informació pública del perfil.
Enviament de missatges mitjançant els canals de la Xarxa Social. 
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari. 
L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.
L’usuari, un cop inclòs a la plana d’ICATARRAGONA, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. Que atenen o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, la ètica, el bon gust, ni que infringeixin, violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o a la Llei. 

 

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels que disposi i que puguin ser exercitats en el domicili social de l’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE TARRAGONA, situat al C/ENRIC D’OSSO 1 2ª PLANTA – 43005 TARRAGONA, d’acord amb la LOPD, ja que s’ha de tenir en compte els següents matisos:

ACCÉS. Es definità per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils d’usuaris. 
RECTIFICACIÓ. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota control de ICATARRAGONA, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercitar-se davant de la Xarxa Social.
CANCELACIÓ I/O OPOSICIÓ. Com en el cas anterior, només podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota control d’ICATARRAGONA, com per exemple deixar d’estar unit al perfil. 
ICATARRAGONA, realitzarà les següents actuacions:
Accés a la informació pública del perfil.
Enviament de missatges mitjançant els canals de la Xarxa Social. 
Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari. 
L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.
L’usuari, un cop inclòs a la plana d’ICATARRAGONA, podrà publicar en aquesta última, comentaris, enllaços, imatges fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. Que atenen o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, la ètica, el bon gust, ni que infringeixin, violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o a la Llei. 
En aquests casos ICATARRAGONA es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. No essent responsable dels continguts publicats lliurement pels usuaris.
L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, pel que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina web, romanen a la Xarxa Social.
ICATARRAGONA es reserva la possibilitat de realitzar accions a les quals puguin participar els usuaris de la seva pàgina. Si per a això fos necessari la publicació de bases s’utilitzarà la plataforma de la Xarxa Social, compliment sempre que la Llei de Serveix de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic Llei 34/2002 d’11 de juliol i de qualsevol altre norma que sigui de la seva aplicació.
La Xarxa Social no avala, patrocina o administra, en absolut, cap de les nostres accions, ni està associada a cap d’elles.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’ICATARRAGONA, per la qual cosa també estan informats de la seva activitat.
A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de les Xarxes Socials:
Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy


5. PROCEDIMIENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT


En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles mitjançant la plana web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incompleixi a la plana web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de TARRAGONA (Espanya).

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueixi la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixin l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquesta pàgina web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.