Anàlisi de la Jurisprudència de l'Audiència Provincial de Tarragona

Informació del curs

Dirigit a: Advocacia, Judicatura i Estudiants de Dret
Dates: 22 d'octubre de 2018
Horari: 9:30 - 19:00 hores
Lloc: ICAT
Enric d’Ossó, 1
Tarragona
Ponents:

Excm. Sr. Javier Hernández García, President de l'Audiència Provincial de Tarragona.

Excm. Sr. Manel Albiac Cruxent, Degà de l'ICAT. 

Il·lm. Sr. Roberto Niño, Magistrat de la Secció 1a. de l'Audiència Provincial de Tarragona. 

Il·lm. Sr. Manuel Horacio García, Magistrat de la Secció 1a. de l'Audiència Provincial de Tarragona. 

Il·lm. Sr. Joan Perarnau, Magistrat de la Secció 3a. de l'Audiència Provincial de Tarragona. 

Il·lm. Sr. Manuel Galán, Magistrat de la Secció 3a. de l'Audiència Provincial de Tarragona.

Il·lm. Sr. Jorge Mora, Magistrat de la Secció 4a. de l'Audiència Provincial de Tarragona.

Durada: Vuit hores lectives
Objectius:

- Analitzar el criteri jurisprudencial de l'Audiència Provincial de Tarragona en matèria de Dret Mercantil i Concursal; Dret de Família i Dret civil i d'arrendaments català. 

- Conèixer el control d'abusivitat des de la perspectiva judicial. 

- Aprofundir en els criteris de les apel·lacions en Sentències absolutòries, problemes provatoris d'última generació i terminis d'instrucció.Certificació: Es lliurarà un certificat d'assistència amb aprofitament als participants que hagin assistit a un 80% de la jornada. 


Documentació pública


Compartir