Criteris socials i laborals en la contractació pública a l'empara de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Informació del curs

Dirigit a: Advocats, Juristes, Funcionariat de l'Administració Pública i estudiants.
Dates: 8 d'octubre de 2018
Horari: 17:00 - 18:30 hores.
Lloc: ICAT
Enric d’Ossó, 1
Tarragona
Ponents: Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Doctor en Dret i Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Durada: Dues hores lectives.
Objectius:

- Estudiar les novetats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, respecte els criteris socials i laborals de la mateixa.

- Entendre el compliment de la normativa labboral i la prevenció de riscos laborals en l'àmbit administratiu.

- Referenciar el seguiment de les condicions mediambientals i socials de l'execució dels contractes.

- Contribuir a la millora de les condicions socials i laborals en polítiques nacionals i internacionals.

- Fomentar una despesa pública més eficaços i eficients amb major afectació real a les persones o            col·lectius més desafavorits. 

- Entendre les mesures a incloure als nous contractes del Sector Públic.


 


Documentació pública


Compartir