Jornades: Problemes pràctics de la segona oportunitat

Informació del curs

Dirigit a: Advocacia, Judicatura i estudiants.
Dates: 28 d'octubre, 4 de novembre i 11 de novembre de 2019
Horari: 17:00 - 18:30h
Lloc: ICAT
Enric d’Ossó, 1
Tarragona
Ponents:

- Dr. Federic Adan Domènech. Professor agregat de Dret Processal i acreditat com a Catedràtic de la URV.

- Sr. Jaime Campá. Administrador Concursal, advocat i president de la secció de Dret a la Segona Oportunitat de l'ICAT.

- Sr. Martí Batllori. Administrador Concursal i advocat.

- Il·lm. Sr. Roberto Niño. Magistrat del Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona.

- Il·lm. Sr. Carlos Puigcerverd. Magistrat en Serveis especials.

- Il·lm. Sr. Manuel Horacio García. Magistrat de l'Audiència Provincial de Tarragona. 

Durada: Sis hores lectives
Objectius:

- Estudiar i analitzar les qüestions i problemàtiques pràctiques a l'hora d'aplicar els beneficis de la segona oportunitat en procediments judicials i extrajudicials. Temes a tractar:

- L'acord extrajudicial de pagaments: Fase inicial. Fase de mediació i gestió.
- El concurs consecutiu.
- La segona oportunitat a la nova Directiva d'insolvència i la seva relació amb la vigent Llei Concursal.
- El benefici d'exoneració del passiu insatisfet.
- Jurisprudència de l'Audiència Provincial de Tarragona, sobre la segona oportunitat.

 

 

Dossier bibliogràfic:  Biblioteca - Segona oportunitat
Programa:

Dia 28 d'octubre, 17:00h.: L'acord extrajudicial de pagaments

Fase inicial: Ponent: Dr. Federic Adan Domènech. Professor agregat de Dret processal i acreditat com a Catedràtic de la URV.

Fase de mediació i gestió: Ponent: Sr. Jaime Campà. Administrador Concursal, advocat i president de la Secció de la segona oportunitat de l'ICAT.

Dia 4 de novembre, 17:00h.:

El concurs consecutiu: Ponent: Sra. Yvone Pavia. Administradora Concursal i advocada.

La Segona Oportunitat a la nova Directiva d'insolvència i la seva relació amb la vigent Llei Concursal: Ponent: Il·lm. Sr. Roberto Niño. Magistrat del Jutjat Mercantil núm. 8 de Barcelona.

Dia 11 de novembre, 17:00h.: 

El benefici d'exoneració del passiu insatisfet: Ponent: Il·lm. Sr. Carlos Puigcerverd. Magistrat en Serveis especials.

Jurisprudència de l'Audiència Provincial de Tarragona sobre la Segona Oportunitat: Ponent: Il·lm. Sr. Manuel Horacio García. Magistrat 


Documentació pública


Compartir