Sessió informativa de l'Agència Tributària per l'any 2019

Informació del curs

Dirigit a: Advocacia
Dates: 13 de gener de 2020
Horari: 17:00 - 18:30 hores
Lloc: ICAT
Enric d’Ossó, 1
Tarragona
Ponents:

- Sr. Guillermo Serrano Pacheco. Cap de la Dependència de Gestió Tributària.

- Sr. Jose Lozano Santos.Cap de la Dependència d'Informàtica.

Durada: Dues hores lectives
Objectius:

- Estudiar les novetats a informatives 2018;

- Aspectes pràctics com el servei de consulta i modificació del DDII.

Programa:

 - Novetats de les normatives de declaracions informatives de l'exercici 2019:

1. Projecte d'Ordre per les que es modifiquen les Ordres Ministerials que aproven els següents models de declaració informativa: 184, 189, 193, 194, 196, 198, 280 i 289.

2. Projecte d'Ordre per la que es modifica l'Ordre Ministerial per la que s'aprova el model 349.

3. Projecte d'Ordre per la que s'aprova el model 233,l 235 i 236. Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018 (DOUE 05/06/2018).

4. Projecte d'Ordre per la que s'aprova el model 318. Regularització de quotes retornades amb anterioritat a l'inici de la realització habitual d'entrega de béns o prestacions de serveis. 

5. Models 179 i 233. Terminis de presentació de l'exercici 2019.

- Novetats tècniques en la presentació d'informatives 2019:

1. Qualitat de la Informació.

2. TGVI-Online.

3. Formularis.

4. Serveis d'identificació i portal de proves.

5. Col·laboració Social Delegada.

 

 


Documentació pública


Compartir