Masterclass: Micro expressions facials i reaccions fisiològiques. Aplicació com a mètode probatori

Informació del curs

Dirigit a: Advocacia, pèrits, judicatura i estudiants
Dates: 27 de febrer de 2020
Horari: 16:00 - 18:00 hores
Lloc: ICAT
Enric d’Ossó, 1
Tarragona
Ponents:

- Sr. Óscar Sánchez, director general de l'empresa "Comunicación Gestual" del Grup europeu d'investigació i desenvolupament, especialitzat en anàlisi forense del llenguatge gesticular.

- Sra. Susana Prieto, subdirectora de l'empresa "Comunicación Gestual" del Grup europeu d'investigació i desenvolupament, especialitzat en anàlisi forense del llenguatge gesticular.

- Sr. Noemi Baño, diretora d'operacions de l'empresa "Comunicación Gestual" del Grup europeu d'investigació i desenvolupament, especialitzat en anàlisi forense del llenguatge gesticular.

Durada: Dues hores lectives
Objectius:

- La documentació científica de les reaccions fisiològiques de l'ésser humà derivades de respostes emocionals de caràcter universal. 

- Conèixer les microexpressions facials i el llenguatge corporal inconscient per a aplicar-lo a la fase probatoria d'un procediment civil, penal, laboral i/o de compliance penal.


 


Documentació pública


Compartir