La reforma de las Lleis 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Público i 9/17, d'1 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, operada per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021

Informació del curs

Dirigit a: Advocacia de l'ICAT, alumnes de la URV i altres professionals.
Dates: Dia 26 d'octubre de 2021
Horari: De 17:00h a 19:00h
Lloc: ICAT
Enric d’Ossó, 1
Tarragona
Ponents: Sr. Fernando Rius Cánovas, advocat de l'Estat en Cap a la província de Tarragona.
Durada: 2 hores
Inscripcions:

Advocacia de l'ICAT i alumnat de la URV: Gratuït


Altres professionals: 10€. El pagament de la inscripció ha de fer-se a través del número de compte ES19-3191-0507-25-4582583524 i enviar el comprovant al correu electrònic formacio@icatarragona.com
Certificació: Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació.


Documentació pública


Compartir