AULA DE DRETS HUMANS: Protecció enfront dels desallotjaments per a persones vulnerables en els procediments de desnonament i execució hipotecària

Informació del curs

Dirigit a: Advocacia, alumnat de la URV, associacions i entitats civils.
Dates: 17 i 18 de gener de 2022
Horari: De 16:00h a 18:00h
Lloc: On line
Programa:
DILLUNS 17 DE GENER
16.00 – 16.10 Presentació de la jornada
Francisco Segòvia Llosa, coordinador de la Fundació Advocacia Espanyola
Eulalia Barros Navinés, Degana del Col·legi d'Advocats de Sabadell
Lorenzo Santos Núñez, diputat quart de la Junta de Govern de l'ICAT i president de la Secció d'arrendaments i propietat horitzontal
 
16.10 – 18.00 Defensa legal enfront de desallotjaments d'habitatge habitual: Una panoràmica general.
Javier Rubio, advocat especialista en accés a l'habitatge, Centre d'Assessoria i Estudis Socials
 
 
DIMARTS 18 DE GENER
16.30 – 18.00 Defensa legal enfront de desallotjaments d'habitatge habitual: Anàlisi de casos pràctics
Javier Rubio, advocat especialista en accés a l'habitatge, Centre d'Assessoria i Estudis Socials
Durada: 2h per dia
Temari:
Defensa legal enfront de desallotjaments d'habitatge habitual: Una panoràmica general
1. Normativa estatal i autonòmica rellevant.
2. Tipus de desallotjaments per procediment. 
3. Doctrina constitucional sobre l'entrada en domicili i el judici de proporcionalitat.
4. Execucions hipotecàries, clàusules abusives i moratòria hipotecària.
5. Desnonaments en procediments arrendaticis.
6. Normativa extraordinària derivada de la pandèmia Covid-19. 
7. Eines internacionals per a la defensa davant el desallotjament de l'habitatge habitual. El Protocol Facultatiu del PIDESC i el Conveni Europeu de Drets Humans.
Defensa legal enfront de desallotjaments d'habitatge habitual: Anàlisi de casos pràctics
1. Enfocament de Drets Humans. Defensa legal integral o multinivell.
2. Execució hipotecària sobre habitatge habitual. Cas pràctic.
3. Defensa enfront de demanda de desnonament per expiració de termini. Cas pràctic.
4. Defensa enfront de demanda de desnonament per precari per a persones vulnerables. Cas pràctic.
5. El procediment per vulneració del Dret a l'Habitatge davant el Comitè DESC de Nacions Unides.
Observacions: El maeix dia de la sessió s'enviará l'enllaç per a poder seguir-a en directe.
Certificació: Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació.


Documentació pública


Compartir