WEBINAR ICAT: La reparació del dany causat a les víctimes per l'impagament de la pensió: la violència econòmica

Informació del curs

Dirigit a: Obert a  la ciutadania
Dates: 15 de març de 2022
Horari: De 17:00h a 19:00h
Lloc: ON LINE             
Ponents: Il·lma. Sra. Lucía Avilés, jutgessa del Jutjat penal Núm. 2 de Mataró.
Durada: 2 hores
Objectius: És aquella acció o omissió, directa o indirecta, destinada a coaccionar l'autonomia d'una persona del grup familiar, que causi o que pogués ocasionar mal econòmic o patrimonial, o evadir obligacions alimentàries, mitjançant la pèrdua, transformació, sostracció o destrucció de béns de la societat a guanys o béns propis de la víctima. Així mateix, mitjançant la limitació o suspensió en l'exercici del dret de propietat sobre aquests béns.

Aquesta acció o omissió també pot consistir en la pèrdua d'utilitats de les activitats econòmiques familiars o en l'obstaculització per a l'accés a instruments de treball, documents personals, béns, valors, drets o recursos econòmics.

Com les altres modalitats de violència, compleix el paper de generar dependència i temor, que contribueixen a afermar la primacia de l'home cap de família, en un esquema de desigualtat de gènere que es perpetua gràcies a la violència.

La Sra. Lucía Avilés, ha demanat al Govern que tipifiqui la violència econòmica com una modalitat o forma de violència de gènere. I ho ha fet acollint-se a l'article 4 del Codi Penal, que preveu un mecanisme per a demanar al Govern, exposant les raons, que una acció concreta sigui objecte de sanció penal.
Enllaç al directe: https://attendee.gotowebinar.com/register/6054233601026984971


Documentació pública


Compartir