X Jornada d’Estrangeria: De menors estrangers no acompanyats a joves estrangers extutelats. Reflexions entorn a aspectes jurídics i socials

Informació del curs

Dirigit a: Advocacia de l'ICAT i alumnat de la URV
Dates: 22 d'abril de 2022
Horari: De 16:00h a 18:30h
Lloc: ICAT
Enric d’Ossó, 1
Tarragona
Programa: 15.30 h Registre d’assistència d’estudiants
15.50 h Inauguració de la Jornada:

Sr. Julio de Parellada Durán, Vicedegà de l’ICAT
Sra. Diana Caridad Morejón Corrales, Presidenta de la Secció d’Estrangeria de l’ICAT
Dra. Maria Font i Mas, Secretària del Departament de Dret privat, processal i financer de la URV

Modera: Dra. Diana Marín Consarnau, professora de Dret internacional privat de la URV
16.00 h Régimen jurídico de los menores y jóvenes extranjeros en la gestión del contexto migratorio. 
D. Santiago Antonio Yerga Cobos, Director General de Migracions del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
16.20 h Mejoras legislativas en la protección de los niños y niñas extranjeros no acompañados en España, análisis de una reforma inaplazable. Dr. Lucas Andrés Pérez Martín, professor de Dret internacional privat de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria
16.40 h Menores migrantes y sistema penal: victimarios o víctimas. Dr. Diego Boza Martínez, professor de Dret penal de la Universidad de Cádiz
17.00 h Debat
17.10 h Menors i joves estrangers i la inserció laboral.
 Sr. Albert Parés, advocat i president de l’Associació Noves Vies
17.30 h Suport socioeducatiu a joves migrants en situació de sensellarisme: experiència a Tarragona. Sr. Nil Martínez, coordinador del projecte Sostre 360º Tarragona
17.50 h Torn de rèplica. Sr. Carles Perdiguero Garreta, advocat, president de la Secció de Drets Humans de l’ICAT i professor de Nacionalitat i estrangeria de la URV
18.00 h Debat
18.15 h Clausura:
 Sr. Albert Martí Bargalló, advocat i professor de Règim d’estrangeria de la URV
Durada: 3 hores
Direcció de la jornada:

Dra. Diana Marín Consarnau / Dra. Maria Font i Mas Organitza: Àrea de Dret internacional privat del Departament de Dret privat, processal i financer de la URV

Organitza: Àrea de Dret internacional privat del Departament de Dret privat, processal i financer de la URVDocumentació pública


Compartir