CURS SOBRE EL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS, SEGONA EDICIÓ (2023)

Informació del curs

Dirigit a: Advocacia de l'ICAT, advocacia en general, alumnat de la URV.
Dates: Dilluns, del 18 de setembre al 30 d'octubre de 2023
Horari: De 17:00h a 18:30h
Lloc: ICAT
Enric d’Ossó, 1
Tarragona
Programa:

1.-Primera sessió. El Tribunal Europeu de Drets Humans. Recursos per a conèixer-ho i acudir a ell. Les mesures cautelars.

Data i horari: 18 de setembre de 2023, de 17.00 a 18.30.

Matèries.

1.-El Conveni Europeu de Drets Humans i els drets reconeguts en els diferents Protocols Addicionals a aquest: breu introducció.

2.-Recursos per a advocats:

            a) Base de dades: HUDOC. Resolucions, comunicacions, resums legals i notes de premsa.

            b) Plataforma Knowledge sharing, fitxes temàtiques i guies per articles.

3.-Mesures cautelars davant el TEDH:

            a) Quan es pot sol·licitar l'aplicació  de mesures cautelars pel Tribunal: àmbit d'aplicació.

            b) Exemples pràctics de peticions de mesures cautelars que han prosperat.

            c) La relació entre les mesures cautelars i la demanda quant al fons.

            d) Com sol·licitar l'aplicació  de mesures cautelars: la nova plataforma per a presentar mesures cautelars.

Ponent: Elisa Llop Cardenal, Lletrada del Tribunal Europeu de Drets Humans.

2.-Segona sessió. El formulari de demanda i la seva correcta presentació. Examen de las condicionis d'admissibilitat.

Data i horari: 25 de setembre de 2023, de 17.00 a 18.30.

Matèries.

1.-El formulari de demanda i els documents adjunts:

            a) Errors més freqüents en la presentació de demandes. Exemples pràctics i maneres d'evitar-los.

            b) La possibilitat d'esmenar els defectes formals.

2.-Les condicions d'admissibilitat de les demandes davant el Tribunal:

            a) L'examen de les condicions d'admissibilitat: formacions judicials i conseqüències.

            b) Exemples pràctics per a la interposició de demandes i causes d'inadmissibilitat més freqüents.

Ponent: Anna-Maria Mengual i Mallol, Cap de la Divisió Espanyola del Tribunal Europeu de Drets Humans.

3.-Tercera sessió. L'esgotament de la via interna abans d'acudir al TEDH . L'art. 8 del Conveni Europeu de Drets Humans i la seva última evolució.

Data i horari: 2 d'octubre de 2023, de 17.00 a 18.30.

Matèries.

1.-L'art. 8 del Conveni Europeu de Drets Humans i la seva evolució i expansió més recent.

2.-Últimes sentències rellevants del TEDH en relació amb l'art. 8.

3.-La jurisprudència del TEDH en relació a l'art. 8 del CEDH i la seva recepció i correspondència en la jurisprudència nacional espanyola.

Ponent: Carlos Ortega Carballo, Lletrat del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans.

4.-Quarta sessió. L'article 6 del CEDH, branca penal (I).  Introducció i relació amb altres articles. Obligacions assumides pels Estats.

Data i horari: 9 d'octubre de 2023, de 17.00 a 18.30

Matèries.

1.-L'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans en el Dret penal: àmbit d'aplicació i dret d'accés a un Tribunal.

2.-Relació amb altres articles del Conveni Europeu de Drets Humans.

3.-Les obligacions assumides pels Estats. Especial anàlisi de la violència sobre la dona i el tràfic d'éssers humans.

Ponent: Carlos López-Veraza Pérez, Fiscal de la Fiscalia d'Àrea Elx-Oriola i antic Lletrat del Tribunal Europeu de Drets Humans.

5.-Cinquena sessió. L'art. 6 del CEDH, branca penal (II).

Data i horari: 16 d'octubre de 2023, de 17.00 a 18.30.

Matèries.

1.-Garanties processals exigides per l'art. 6 en l'àmbit penal. Dilacions indegudes.

2.-Garanties específiques.

3.-Efectes d'extraterritorialitat.

Ponent: Nicolás Pérez-Serrano de Ramón, Fiscal de la Fiscalia de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears i antic Lletrat del Tribunal Europeu de Drets Humans.

6.-Sisena sessió. L'art. 6 del CEDH, branca civil.

Data i horari: 23 d'octubre de 2023, de 17.00 a 18.30.

Matèries.

1.-Àmbit d'aplicació.

2.-Dret a l'accés a un Tribunal en l'àmbit civil.

3.-Dret a un procés just: principis rectors.

4.-Dret al fet que la decisió s'adopti en un termini raonable.

5.-Aplicació de les garanties de l'art. 6 als processos davant els Tribunals Constitucionals i en l'àmbit de l'arbitratge.

Ponent: Cristina Vicente Notario, Magistrada de Primera Instància i Instrucció 3 de Bergara i antiga Lletrada del Tribunal Europeo de Drets Humans

7.- Setena sessió. Article 6 CEDH: àmbits social i contenciós-administratiu. Garanties institucionals generals.

Data i horari: 30 d'octubre de 2023, de 17.00 a 18.30.

Matèries.

1.-L'art. 6 del CEDH en els àmbits social i contenciós-administratiu. Pronunciaments específics.

2.-Article 6 del CEDH i la seva relació amb l'art. 13 del CEDH. Independència i imparcialitat dels tribunals.

3.-Altres garanties institucionals exigides pel Conveni.

4.-Invocació de les garanties institucionals davant el TEDH.

Ponent: Guillermo Peral Fontova, Lletrat del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem (àrea Contenciós-Administrativa) i antic Lletrat del Tribunal Europeu de Drets Humans

Durada: 10,5 hores lectives
Inscripcions:
  • Advocacia de l'ICAT i alumnat del Màster de la URV: Gratuït.
  • Altres professionals: 30€. El pagament de la inscripció ha de fer-se a través del número de compte ES19-3191-0507-25-4582583524 i enviar el comprovant al correu electrònic formacio@icatarragona.com
Més informació:

MODALITAT:

  • Presencial: Els curs es podrà seguir presencilament des de la seu col·legial. Aquesta modalitat permet l'obtenció del certificat d'aprofitament (80% d'assistència mínim).
  • On line: En directe. Cada dia s'enviarà l'enllaç per a poder seguir la sessió. Aquesta modalitat permet l'obtenció del certificat d'aprofitament (80% d'assistència mínim).
  • On line: En diferit. Des de la plataforma de l'EPJ de l'ICAT (els vídeos es pengen uns dies després). Aquesta modalitat NO permet l'obtenció del certificat d'aprofitament.

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de l’import de la inscripció. L'ICAT es reserva el dret de modificar i/o suspendre el programa de l’acció formativa.

Certificació: Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació.


Documentació pública


Compartir