Jornades de formació jurídica en matèria de crims contra la humanitat i tràfic d’éssers humans

Informació del curs

Dirigit a: Advocacia i professionals del tercer sector.
Dates:

13 i 27 de juny de 2024

Programa:

SESSIÓ 1:

Data: Dijous 13 de juny 2024 de 16:30 a 18:30h

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, C. Enric d'Ossó, 1, 43005 Tarragona.

16:00h - 18:00h - La defensa de les víctimes de tràfic de persones en les seves diferents formes i la seva incidència a Catalunya

Sra. Rosa Mª Cendón Leris, Tècnica de la Subdirecció de Sensibilització i Prevenció. Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes. Departament d’Igualtat i Feminismes.

Part 1: El concepte, i marc legal del tràfic de persones per finalitat d’explotació sexual laboral i

per mendicitat

Part 2: La importància de la identificació, protecció i defensa de les víctimes a la pràctica, la

detecció d’indicis, les actors que intervenen en el procés, el procediment judicial.

Part 3: Acció lletrada en la assistència a víctimes i vulnerables, Informació i accions a realitzar per part de l’advocat/ada a Catalunya en base al PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER L’ADVOCACIA DAVANT UNA VICTIMA DE TRÀFIC DE PERSONES. 

SESSIÓ 2:

Data: Dijous 27 de juny 2024 de 16:00 a 18:00 h.

Lloc: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, Av. de Marià Fortuny, 83, 43203 Reus.

16:00h - 18:00h - Incidència en l’àmbit d’estrangeria de la vulneració de DDHH i el seu enjudiciament en instàncies internacionals

Sr. Jordi Palou, advocat acreditat davant la CPI, advocat defensor de les víctimes catalanes del genocidi de Ruanda.

Part 1: La Cort Penal Internacional La creació de la CPI i l’Estatut de Roma. Jurisdicció de la CPI, procediment, i funcions.

Part 2: Els 3 crims internacionals principals i procediments CPI i Jurisdicció Universal

  • Elements dels crims de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra. Obtenció de prova. Protecció de les víctimes / testimonis. La reparació i fons de víctimes
Part 3: Informació i accions a realitzar per part de l’advocat/ada a Catalunya en base al PROTOCOL DELS COL·LEGIS DE L’ADVOCACIA DE CATALUNYA P ER A L’ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES DE CRIMS DE GUERRA I CONTRA LA HUMANITAT.
Durada: 4 hores lectives
Inscripció: Gratuïta
Modalitat:

Les dues sessions es desenvoluparan només amb modalitat presencial:

  • La primera sessió es durà a terme a la seu de l'ICAT.
  • La segona sessió es durà a terme presencialment a la seu de l'ICA Reus.
Certificació: Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació.


Documentació pública


Compartir