Verificació de diploma

Verificar la validesa de un diploma/certificats
 
 
Verificar títol