25maig18

Aplicació del RGPD Europeu per advocats. Especial atenció a l'evaluació del risc

El RGPD és aplicable a partir del 25 de maig de 2018. Aquesta imminència temporal fa necessària una explicació de les principals novetats legislatives així com l’afectació pràctica de l’advocacia respecte d’aquesta temàtica.

Llegir més Inscriure's