13juny24

Jornades de formació jurídica en matèria de crims contra la humanitat i tràfic d’éssers humans

Jornades de formació jurídica en matèria de crims contra la humanitat i tràfic d’éssers humans

Llegir més Inscriure's
27maig24

Conferència ICAT: Principals problemes pràctics a la via executiva civil: ordre d’embargaments, embargament de comptes, entrega directa de vehicles, subhastes electròniques...

Principals problemes pràctics a la via executiva civil: ordre d’embargaments, embargament de comptes, entrega directa de vehicles, subhastes electròniques...

Llegir més Inscriure's
14maig24

Conferència ICAT: Aplicació pràctica de l’article 324 Lecrim: Durada de la fase d’instrucció

Aplicació pràctica de l’article 324 Lecrim: Durada de la fase d’instrucció

Llegir més Inscriure's
14maig24

Conferència ICAT: Execució ordinària versus hipotecària: Satisfacció integra del creditor. Distribució sobrant

En l'àmbit del Dret processal civil.

Llegir més Inscriure's
09maig24

Conferència ICAT: Problemes pràctics escrits d’acusació i de defensa

En l'àmbit del Dret processal, la conferència incloura l'última jurisprudència en la matèria.

Llegir més Inscriure's