28oct.21

Conferència: Aspectes processals de l'article 416 de la Lecrim

Conferència: Aspectes processals de l'article 416 de la Lecrim

Llegir més Inscriure's
27oct.21

Conferència: "Qüestions pràctiques d'actualitat sobre la discapacitat a la jurisdicció social"

Conferència: "Qüestions pràctiques d'actualitat sobre la discapacitat a la jurisdicció social"

Llegir més Inscriure's
26oct.21

La reforma de las Lleis 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Público i 9/17, d'1 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, operada per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021

La reforma de las Lleis 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Público i 9/17, d'1 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, operada per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021

Llegir més Inscriure's
20oct.21

Webinar ICAT: Qüestions pràctiques de la cassació penal en delictes menys greus"

Webinar ICAT: Qüestions pràctiques de la cassació penal en delictes menys greus"

Llegir més Inscriure's
06oct.21

Webinar ICAT: "Situació actual dels procediments de Família i de jurisdicció voluntària després de les reformes dutes a terme per la L.O. 8/2021, de protecció a la infància i la Llei 8/2021 de recolzament a les persones amb discapacitat"

Webinar ICAT: "Situació actual dels procediments de Família i de jurisdicció voluntària després de les reformes dutes a terme per la L.O. 8/2021, de protecció a la infància i la Llei 8/2021 de recolzament a les persones amb discapacitat"

Llegir més Inscriure's