Curs Inici curs Inici inscripció Categoria Programa Estat
Ponència: Impost sobre Successions i Donacions: La incidència fiscal en la successió empresarial i en la tributació dels no residents Estudi del règim tributari fiscal aplicable a Catalunya en l'impost de Successions i Donacions per la transmissió mortis causa mitjançant l'anàlisi de la jurisprudència i de la doctrina administrativa. 10 de desembre de 2019 10/12/2019 29/10/2019 Dret Financer i Tributari Publicat
Conferència: Correbous. El final? Debat sobre la qüestió de la celebració dels Correbous a Catalunya. 13 de desembre de 2019 13/12/2019 29/10/2019 Dret Animal Publicat
Jornada: Estudi de la Jurisprudència de l'Audiència Provincial de Tarragona Anàlisi i col·loqui dels criteris jurisprudencials de l'Audiència Provincial de Tarragona 16 de desembre de 2019 16/12/2019 28/11/2019 Altres Publicat
Sessió informativa de l'Agència Tributària per l'any 2019 Organitzat per la Secció de Dret Financer i Tributari i l'Agència Tributària 13 de gener de 2020 13/01/2020 26/11/2019 Dret Financer i Tributari Publicat