Curs Inici curs Inici inscripció Categoria Programa Estat
Jornades: Problemes pràctics de la segona oportunitat Organitza: Secció de Dret a la Segona Oportunitat i Secció de Dret Mercantil i Concursal 28 d'octubre, 4 de novembre i 11 de novembre de 2019 28/10/2019 16/09/2019 Dret Mercantil i Concursal Dret a la Segona Oportunitat Publicat
Curs d'especialització lletrada en estrangeria 2019 Curs habilitador per a l'exercici del Torn especial d'estrangeria Sessions teòriques des del 5 de novembre de 2019 fins el 21 de gener de 2020 05/11/2019 03/10/2019 CICAC Publicat
Ponència sobre la fiscalitat en clubs i entitats esportives Organitza la Secció del Dret de l'esport de l'ICAT 7 de novembre de 2019 07/11/2019 17/09/2019 Dret de l'Esport Publicat
Ponència sobre les accions davant del Banc Popular i protecció del consumidor Jurisprudència del TJUE en relació a la contractació bancaria 27 de novembre de 2019 27/11/2019 24/09/2019 Dret del Consum Publicat
Ponència: Normativa sobre l'aportació de la prova estrangera Legalització i traducció de documents estrangers 28 de novembre de 2019 28/11/2019 14/10/2019 Dret d'Estrangeria Publicat
Ponència sobre els problemes de la fase de constrenyiment i l'embargament mitjançant els comptes judicials Recerca de la solvència del deutor. Embargament mitjançant els comptes judicials (CDCJ) 28 de novembre de 2019 28/11/2019 25/09/2019 Dret Processal Civil Publicat
VII Jornades de Dret Portuari de Tarragona Organitza la Secció de Dret Administratiu de l'ICAT amb la col·laboració del Port de Tarragona 29 de novembre de 2019 29/11/2019 14/10/2019 Dret Administratiu Publicat