Curs Inici curs Inici inscripció Categoria Programa Estat
Ponència: Fiscalitat en procediments de família Conèixer els aspectes tributaris i fiscals del procediment de família 4 de març de 2020 04/03/2020 04/02/2020 Dret de Família Publicat
Ponència: Comentari a la STS de 26 de febrer de 2019 sobre crèdits revolving Conèixer el caràcter usurari o no de les targetes revolving. 11 de març de 2020 11/03/2020 03/02/2020 Dret del Consum Publicat
Ponència:Problemes pràctics del BEPI Conèixer les qüestions del benefici d'exoneració del passiu insatisfet als procediments de Segona Oportunitat. Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho 18/03/2020 03/02/2020 Dret a la Segona Oportunitat Publicat
Ponència: La custòdia dels animals en procediments de divorci Conèixer el règim de custòdia dels animals domèstics en procediments de divorci o separació. 19 de març de 2020 19/03/2020 03/02/2020 Dret Animal Publicat
Ponència: Problemes pràctics de l'apel·lació penal Anàlisi pràctic del recurs d'apel·lació 25 de març de 2020 25/03/2020 07/02/2020 Dret Penal Publicat
Conferència: Videovigilància dels treballadors i protecció de dades i garanties digitals Videovigilància i geolocalització dels treballadors i protecció de dades i garanties digitals 1 d'abril de 2020 01/04/2020 04/02/2020 Dret del Treball i la Seguretat Social Publicat
Ponència: Dificultats probatòries del procés civil Anàlisi de les dificultats a la fase de prova del procés civil 15 d'abril de 2020 15/04/2020 04/02/2020 Dret Processal Civil Publicat
Conferència: Aspectes substantius i processals de la Llei de crèdit immobiliari Anàlisi de la Llei de crèdit immobiliari 17 d'abril de 2020 17/04/2020 04/02/2020 Dret Civil Dret Processal Civil Publicat
Ponència: L'execució de l'herència jacent Conèixer l'execució de l'herència jacent des de la perspectiva judicial 21 d'abril de 2020 21/04/2020 04/02/2020 Dret Processal Civil Publicat
Serveis tècnics de Punt de Trobada: una aproximació Donar a conèixer el Servei del Punt de Trobada. 24 d'abril de 2020 24/04/2020 25/02/2020 Dret de Família Publicat
Jornada: La responsabilitat en l'àmbit del Sector Públic Anàlisi de les novetats sobre la responsabilitat a l'àmbit del Sector Públic 8 de maig de 2020 08/05/2020 04/02/2020 Dret Administratiu Publicat
Ponència: Anàlisi de la Directiva dels whistleblowers Anàlisi de la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la UE 15 de maig de 2020 15/05/2020 04/02/2020 Compliance Penal Publicat
Ponència: Procediments judicials en casos d'accidents de trànsit Procediments judicials en casos d'accidents de trànsit 20 de maig de 2020 20/05/2020 04/02/2020 Dret Civil Publicat
Ponència: Recurs de cassació als procediments de família Conèixer les novetats dels criteris cassacionals dels procediments de família 4 de juny de 2020 04/06/2020 07/02/2020 Dret de Família Publicat