Curs Inici curs Inici inscripció Categoria Programa Estat
Protocol d’ingrés i classificació en centres oberts de Catalunya Protocol d’ingrés i classificació en centres oberts de Catalunya 28 de setembre de 2021 28/09/2021 21/09/2021 Dret Penal Publicat
Webinar ICAT: "Situació actual dels procediments de Família i de jurisdicció voluntària després de les reformes dutes a terme per la L.O. 8/2021, de protecció a la infància i la Llei 8/2021 de recolzament a les persones amb discapacitat" Webinar ICAT: "Situació actual dels procediments de Família i de jurisdicció voluntària després de les reformes dutes a terme per la L.O. 8/2021, de protecció a la infància i la Llei 8/2021 de recolzament a les persones amb discapacitat" 6 d'octubre de 2021 a les 17:00h 06/10/2021 29/07/2021 Dret del Treball i la Seguretat Social Publicat
Webinar ICAT: Qüestions pràctiques de la cassació penal en delictes menys greus" Webinar ICAT: Qüestions pràctiques de la cassació penal en delictes menys greus" 20 d'octubre de 2021 20/10/2021 29/07/2021 Dret Penal Publicat
La reforma de las Lleis 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Público i 9/17, d'1 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, operada per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 La reforma de las Lleis 40/15, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Público i 9/17, d'1 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, operada per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 26 d'octubre de 2021 26/10/2021 02/09/2021 Dret Administratiu Publicat
Conferència: "Qüestions pràctiques d'actualitat sobre la discapacitat a la jurisdicció social" Conferència: "Qüestions pràctiques d'actualitat sobre la discapacitat a la jurisdicció social" 27 d'octubre de 2021 27/10/2021 29/07/2021 Dret del Treball i la Seguretat Social Publicat
Conferència: Aspectes processals de l'article 416 de la Lecrim Conferència: Aspectes processals de l'article 416 de la Lecrim 28 d'octubre de 2021 28/10/2021 29/07/2021 Dret Penal Publicat
Conferència: Problemes pràctics de l'arrelament laboral en base a la nova jurisprudència Conferència: Problemes pràctics de l'arrelament laboral en base a la nova jurisprudència 3 de novembre de 2011 03/11/2021 29/07/2021 Dret d'Estrangeria Publicat
Webinar ICAT: Problemes pràctics derivats dels judicis per accidents de treball Webinar ICAT: Problemes pràctics derivats dels judicis per accidents de treball 10 de novembre de 2021 10/11/2021 29/07/2021 Dret del Treball i la Seguretat Social Publicat
Webinar ICAT: Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en un sistema de compliance per a professions jurídiques Webinar ICAT: Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en un sistema de compliance per a professions jurídiques 15 de novembre de 2021 15/11/2021 30/07/2021 Compliance Penal Publicat
Conferència: Els judicis telemàtics: teoria i pràctica Conferència: Els judicis telemàtics: teoria i pràctica 17 de novembre de 2021 17/11/2021 29/07/2021 Dret Processal Civil Publicat
Webinar ICAT: "Accidents en espais portuaris" Webinar ICAT: "Accidents en espais portuaris" Dia 8 de novembre de 2021 a les 18:00h 18/11/2021 23/08/2021 Dret Marítim i dels Transports Publicat
Webinar ICAT: La responsabilitat civil en l'esport. Els errors més habituals en la contractació de l'assegurança Webinar ICAT: La responsabilitat civil en l'esport. Els errors més habituals en la contractació de l'assegurança 30 de novembre de 2021 30/11/2021 30/07/2021 Dret de l'Esport Publicat
Webinar ICAT: Fintech, Blockchain i el futur del consum Webinar ICAT: Fintech, Blockchain i el futur del consum 15 de desembre de 2021 15/12/2021 30/07/2021 Dret del Consum Publicat
Conferència: Nous continguts i objectius del dret de defensa Conferència: Nous continguts i objectius del dret de defensa 20 de desembre de 2021 20/12/2021 29/07/2021 Altres Publicat
Webinar ICAT: "El transport terrestre" Webinar ICAT: "El transport terrestre" Dia 18 de gener de 2022 a les 18:00h 18/01/2022 23/08/2021 Dret Marítim i dels Transports Publicat