27febr.20

Masterclass: Micro expressions facials i reaccions fisiològiques. Aplicació com a mètode probatori

Conèixer com afecta la gesticulació facial i altres reaccions físiques com a prova en procediments d'àmbit penal, civil, laboral i compliance penal.

Llegir més Inscriure's
04març20

Ponència: Fiscalitat en procediments de família

Conèixer els aspectes tributaris i fiscals del procediment de família

Llegir més Inscriure's
11març20

Ponència: Comentari a la STS de 26 de febrer de 2019 sobre crèdits revolving

Conèixer el caràcter usurari o no de les targetes revolving.

Llegir més Inscriure's
18març20

Ponència:Problemes pràctics del BEPI

Conèixer les qüestions del benefici d'exoneració del passiu insatisfet als procediments de Segona Oportunitat.

Llegir més Inscriure's
19març20

Ponència: La custòdia dels animals en procediments de divorci

Conèixer el règim de custòdia dels animals domèstics en procediments de divorci o separació.

Llegir més Inscriure's

123