04març20

Ponència: Fiscalitat en procediments de família

Conèixer els aspectes tributaris i fiscals del procediment de família

Llegir més Inscriure's
11març20

Ponència: Comentari a la STS de 26 de febrer de 2019 sobre crèdits revolving

Conèixer el caràcter usurari o no de les targetes revolving.

Llegir més Inscriure's
18març20

Ponència:Problemes pràctics del BEPI

Conèixer les qüestions del benefici d'exoneració del passiu insatisfet als procediments de Segona Oportunitat.

Llegir més Inscriure's
19març20

Ponència: La custòdia dels animals en procediments de divorci

Conèixer el règim de custòdia dels animals domèstics en procediments de divorci o separació.

Llegir més Inscriure's
25març20

Ponència: Problemes pràctics de l'apel·lació penal

Anàlisi pràctic del recurs d'apel·lació

Llegir més Inscriure's

123