11març21

Webinar GAJ: "Qüestions bàsiques de la instrucció en el procediment penal"

Webinar GAJ: "Qüestions bàsiques de la instrucció en el procediment penal"

Llegir més Inscriure's
15març21

Webinar ICAT: "Regularització tributaria i responsabilitat de l'assessor fiscal en delictes tributaris"

Regularització tributaria i responsabilitat de l'assessor fiscal en delictes tributaris

Llegir més Inscriure's
17març21

WEBINAR ICAT: Presentació de la Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials elaborada pel TSJC

Presentació de la Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions judicials elaborada pel TSJC

Llegir més Inscriure's
18març21

Webinar ICAT: "Aspectes pràctics de les inspeccions fiscals"

Aspectes pràctics de les inspeccions fiscals

Llegir més Inscriure's
24març21

Webinar ICAT: "La prova en l'acte de judici i criteris pràctics de revisió de fets provats en suplicació"

La prova en l'acte de judici i criteris pràctics de revisió de fets provats en suplicació"

Llegir més Inscriure's

1