Escola Pràctica Jurídica

Portal de formació de l'ICAT

Consulta la nostra oferta formativa

Una vegada realitzat el curs entrarás en la borsa de treball Veure els cursos disponibles

Cursos de la setmana

Últims cursos Publicats aquesta setmana.

Aula de DDHH: Bon tracte a la infància en els procediments judicials Entendre la Convenció sobre els Drets del Nen i altres textos de drets humans com a instruments jurídics directament invocables en la defensa dels drets de la infància i l'adolescència.

Llegir més Inscriure's

Informació

Promoure i facilitar una formació continuada de les persones col·legiades que permeti garantir-ne la competència