Escola Pràctica Jurídica

Portal de formació de l'ICAT

Consulta la nostra oferta formativa

Una vegada realitzat el curs entrarás en la borsa de treball Veure els cursos disponibles

Informació

Promoure i facilitar una formació continuada de les persones col·legiades que permeti garantir-ne la competència